Marisa Rappard

 

Works on paper
08-09-2013 - 05-10-2013
Opening: 08-09-2013 from 16:00 - 18:00
Rotterdam, both rooms

In haar tekeningen vertelt Marisa Rappard flarden van verhalen, waarin heden en verleden, feit en fictie samenvallen. Ze gaan over reizen naar verre mythische werelden, (on)denkbare eilanden en onherbergzame oorden.

 

Daar aangekomen tref je vreemde bewoners aan. Een reuzenhoofd dat een mensje uitkotst. Een ziener die door de tijd heen kijkt. Spookachtige dieren worstelen er met elkaar. Er zijn rotsen waarop schepen te pletter slaan. Een grillig pad leidt naar een grot in een mysterieuze berg. De dood dobbert er verloren op zee. En er is een drager van een heilig vuur.

 

Rappard maakt in haar tekeningen gebruik van verschillende handschriften, lijnvoeringen en vertelperspectieven. De ene keer concentreert ze zich op een detail: een magische edelsteen, het portret van een stamhoofd. In een volgende tekening neemt ze meer afstand en toont een stuk landschap of een berg. Ze laat scènes zien waarin mannen vechten om een stuk eiland. Het eiland brengt ze in kaart. Maar ook zoomt ze veel verder uit en toont alle verhalen door elkaar heen, in een stroom aan lijnen en vlekken, waarin hier en daar een figuur opduikt of verdwijnt.

 

De stroom aan lijnen en structuren verlaat ook wel het papier: met latten trekt Rappard ze door in de ruimte. Stukken tekening verspreiden zich over wanden, vloer en plafond. Zo ontstaan er ruimtelijke tekeningen, waar je als toeschouwer doorheen kunt lopen. Hier en daar tref je flarden verhaal aan. Je poogt ze aaneen te rijgen tot een logisch geheel - maar of dat lukt...?

 

 

‘As told beyond the horizon' zal op zondag 8 september om 16.30 uur worden geopend door Paul van der Eerden, kunstenaar en tentoonstellingsmaker.

 

Marisa Rappard (1979 Emmen) woont en werkt in Utrecht.

 

Haar werk zal van 25 t/m 29 september ook te zien zijn op de ‘Amsterdam Drawing'.

 

 

 

In her drawings, Marisa Rappard tells fragments of stories in which past and present, fact and fiction coincide. They are stories about journeys to mythical worlds,(un)imaginable islands, and inhospitable regions, far away.

 

Having arrived, the viewer encounters strange inhabitants. A giant head puking out a human being. A prophet who can see through time. Ghostly animals, fighting with each other. There are rocks on which boats are shipwrecked. An uncertain path leads to a cave in a mysterious mountain. A lone skeleton drifts around, lost at sea. And there is someone carrying a sacred fire.

 

In her drawings, Rappard makes use of a wide range of lines, 'hand writings', and narrative perspectives. In one work she will focus on a detail: a magic gem, a portrait of a tribal chief. In the following drawing, she will take a step back and show part of a landscape or a mountain. She depicts scenes of men fighting for an island. Next, the island is mapped. And in other drawings, she zooms out further still, and shows all stories entwined in a streaming crisscross of lines, in which figures occasionally appear.

 

This stream of lines and structures may also go beyond the flat surface of the paper: Rappard uses wooden slats to extend them into space. Sections of drawing spread onto walls, floor and ceiling. Thus, spacial drawings are produced through which the spectator can wander. Here and there he will stumble upon a fragment of a story, and attempt to combine the loose fragments into a logical whole - but whether he'll succeed...?

 

'As told beyond the horizon' will be opened on Sunday the 8th of September at 16.30 hrs by artist and curator Paul van der Eerden.

 

Marisa Rappard (Emmen, 1979) lives and works in Utrecht.

 

Her work will also be on display during the Amsterdam Drawing art fair.