Koes Staassen

 

Drawings, collages, videos and installations
18-01-2015 - 22-02-2015
Opening: 18-01-2015 from 16:00 - 18:00
Rotterdam, back room
Cokkie Snoei is bijzonder verheugd de eerste solo presentatie van Koes Staassen (1985) Objects of desire te mogen aankondigen.

Dat verlangen een wezenlijk menselijke karaktertrek is, weten we allemaal uit eigen ervaring. Ook zijn we bekend met zowel de lustvolle als de schaamtevolle kant van onze hunkeringen. Op het object van ons verlangen projecteren we onze eigen fantasieën; gedachten die we vaak het liefst voor onszelf willen houden.

Koes Staassen weet het spel van het verlangen en (be-)heersen optimaal te spelen. In zijn doorwerkte tekeningen zien we hoe hij zijn fantasieën invult, samen met zijn voor hem poserende vrienden. Er is lust, liefde en aaibaarheid, maar ook een lichte dreiging van gewelddadigheid. Decoreert hij het lichaam of bedreigt hij het? De alledaagse voorwerpen die Koes inzet ogen aantrekkelijk, maar kunnen in het gebruik gevaar opleveren.

Voor Koes Staassen is het wezenlijk om telkens de strijd met zijn schaamte en schuld aan te gaan. Hij laat ons zien dat we onze verlangens over het voetlicht mogen brengen. We hoeven niet weg te kijken of stiekem te gluren, maar mogen ons laten verleiden door zijn tot stillevens omgetoverde mannelijke naakten. Kom vooral heel dichtbij en geniet met volle teugen.

Om ons volledige toegang te geven tot zijn wereld van verlangen zal Koes naast tekeningen ook collages en videowerk laten zien. In deze werken staat het werken en toegeven aan een impuls of drift veel meer op de voorgrond. Ze bieden daarmee een goed tegenwicht aan de zorgvuldig geconstrueerde en doorwerkte tekeningen.

Koes Staassen werd genomineerd voor de Lucasprijs 2014 met een bijzondere vermelding door de jury. Ook werd hij geinterviewd door Gijsbert van der Wal voor het radioprogramma ‘Nooit Meer Slapen' van de VPRO.
Zijn tekening ‘The Sharpest View' sierde tevens de cover van de jaarlijkse eindexamenspecial van Metropolis M.


Cokkie Snoei is delighted to announce the first solo presentation of Koes Staassen (1985), titled Objects of desire.

We each know, from our own experience, that desire is a fundamental human trait. Our cravings have lustful and shameful aspects, with each of which we are familiar. We project our fantasies onto the object of our desire; we would often prefer to keep these thoughts hidden from the outside world.

Koes has mastered the game of desire and control. In his intricate drawings, we see him act out his fantasies, together with his friends who act as models. Lust, love and tenderness are present, but so is the slight threat of violence. Does he decorate the body or does he threaten it? The everyday objects that Koes incorporates into his drawings may be aesthetically appealing, but can be dangerous when used.

Koes considers it essential to constantly confront his shame and guilt. He shows us that we are allowed to shine a spotlight on our desires. We do not have to look away, or steal a quick glance. We are allowed to let ourselves be seduced by these male nudes, which he has transformed into drawings. Please do get close and enjoy them to the fullest.

In order to give us full access to his world of desire, Koes will exhibit collages, videos and installations alongside his drawings. In these works, the effect of indulging immediate impulses and urges is on display. These works balance the carefully constructed and intricate drawings.

Koes was nominated for the 2014 Lucas Prize, and received a special commendation from the jury. In August 2014, Koes was interviewed by Gijsbert van der Wal for the VPRO radio program Nooit Meer Slapen. Koes' drawing The Sharpest View was featured on the cover of the 2014 graduation edition of Metropolis M.