Eveline Visser

 

Paintings and objects
02-04-2017 - 07-05-2017
Opening:
Rotterdam, front room

Wat ‘the blues’ en ‘das Bildnerische Denken’ van Paul Klee met elkaar te maken hebben, zien we in de tentoonstelling ‘Blue is the warmest color’ van Eveline Visser.

 

Dat beweringen, stellingen en kronkelige bedenksels ons dagelijks leven overspoelen, is van alle tijden. Zo schreef Paul Klee  aan het begin van de vorige eeuw zijn ‘Bildnerische Denken’. In uitgebreide kleurenschema’s, schetsen en getekende ritmes uit de muziektheorie, gaf hij vorm aan zijn ideeën over het beeldende denken. Voor emoties zoals woede bijvoorbeeld, ontwierp hij heldere schematische tekeningen. In al deze uitingen, leek hij de ons omringende wereld te willen bezweren, te duiden.

 

Eveline Visser heeft een aantal schilderijen gemaakt, waarin ze Klee’s theorieën toepast. Achter veel composities zit een verborgen compositorisch schema. In ‘all about it’ zien we een camera die zich onder het zwart van het ons omringende universum bevindt, gericht op het leven op aarde.

 

In de tentoonstelling zien we ook een zeventiende-eeuws slavenschip met een blauwe vlag met daaronder een gemaltraiteerde gitaar. Wanneer de kapitein van het slaventransport onderweg was overleden, hees de bemanning de blauwe vlag. De gitaar in het object verbeeldt de troostrijke muziek die werd gespeeld na het overlijden. Met deze muziek, door de slaven al snel de blues genoemd, wisten zij zich staande te houden. ‘Blue is the warmest color’, is aan hen opgedragen.

 

In een ander object zien we achter een zwarte camera obscura een lijn aan de horizon, met aan weerszijden de aanduiding van de kleur blauw. In het midden van deze lijn, bevinden zich de kleuren geel en rood. Door de kleur blauw naar het midden te plaatsen, mengt deze zich met geel en rood, tot het hele kleurengamma. Door middel van dit schema bewijst Paul Klee’s nogmaals het belang van de kleur blauw. De kleur die ook domineert in alle bij Cokkie Snoei tentoongestelde werken van Eveline Visser.

 

What the Blues and 'Das bildnerische Denken’ by Paul Klee connect to each other, we can see in ‘Blue is the warmest color’; an exhibition by Eveline Visser.

 

Complex and scaffolding fabrications constantly overwhelm our daily lives, as Paul Klee explains in the ' Das bildnerische Denken’. Klee gave shape to his ideas about visual thinking through extensive color schemes, sketches and transcriptions of music theories. He designed clear schematic drawings about emotions such as anger. Throughout these expressions he seems to conjure the world around us, in order to interpret it.

 

Eveline Visser has created several paintings based on Klee's theories. Behind each artwork there is a hidden compositional scheme. In ‘All about it’ we see a camera, which focuses on life on earth and is located under the blackness of the all-embracing universe.

 

In another installation we can see a 17th century slave ship where a blue flag has been raised after the death of the master of the ship. ‘Blue is the warmest color’, is dedicated to this occurrence. Below there is a maltreated guitar, which characterizes the comforting music played by the slaves after the captain’s death. This also represents the birth of Blues as a music genre.

 

In ‘Black body and the blue line’, we see - behind a black camera obscura - a line on the horizon, flanked by the designation of the color blue. In the middle of this line, the colors are yellow and red. By moving the color blue to the middle, it mixes with yellow and red, into the whole colour range. Through this scheme, Paul Klee once again proves the importance of the color blue. The color that also dominates in all the exhibited works of Eveline Visser at Cokkie Snoei

 

1. L'odeur du ciel
2017
m. m./canvas
70 cm x 60 cm
available
2. Knochen, Muskel und Hirn
2017
m. m./canvas
50 cm x 60 cm
available
3. Blue is the warmest color 1
2017
acryl/canvas
50 cm x 60 cm
available
4. Monte Verità
1992
inkt/canvas
43 cm x 33 cm
available
5. Dessau 1
2017
m. m. / canvas
40 cm x 60 cm
available
6. The skymasters
2017
m. m./canvas
33 cm x 54 cm
available
7. Connecting
2017
m. m./canvas
18 cm x 48 cm
available
8. Blue is the warmest color 2
2017
m. m. /canvas
40 cm x 90 cm
available
9. Dessau 2
2017
m. m. /canvas
30 cm x 40 cm
10. Blue paper
2007
m. m./canvas
70 cm x 60 cm
available
11. Togetherness
2017
m. m./canvas
40 cm x 50 cm
available
12. Blue is the warmest color 3
2017
m. m. /canvas
68 cm x 46 cm
available
13. Chaos - Reality
2017
m. m. /canvas
18 cm x 48 cm
available
14. Trümmerfrau
2017
m. m./canvas
40 cm x 50 cm
available
15. Black body and the blue line
2017
m. m.
32 cm x 60 cm x 29 cm
16. Blue is the warmest color 4
2017
m. m.
320 cm x 180 cm x 74 cm
available
17. Getormenteerde gitaar
2017
m. m./canvas
30 cm x 40 cm
available
18. De blauwe vlag
2017
m. m.
30 cm x 33 cm x 25 cm
19. Piano
2012
m. m./canvas
80 cm x 100 cm
available
20. Clocks and clouds
2015
acryl/canvas
40 cm x 60 cm
available
21. Schweres Gemüt
2017
m. m./canvas
50 cm x 40 cm
available
22. Marie Antoinette
2017
m. m./canvas
30 cm x 80 cm
available
23. Old woman's cabinet
2017
m. m. /canvas
30 cm x 24 cm
available
24. Haus im Tal
2017
m. m. /canvas
70 cm x 50 cm
available
25. Harp
2017
m. m./canvas
30 cm x 24 cm
available
26. All about it
2017
m. m./canvas
50 cm x 40 cm
available
27. Private heaven 1
2017
m. m./canvas
30 cm x 40 cm
available
28. The bridge
2017
m. m./canvas
40 cm x 80 cm
available
29. Private heaven 2
2017
m. m. /canvas
30 cm x 24 cm
available
30. Blue water
2017
m. m.
40 cm x 80 cm x 43 cm
available
31. The blue flowers
2017
m. m./canvas
30 cm x 24 cm
available
32. Böse
2017
m. m./canvas
40 cm x 80 cm
available
33. Outgoing
2017
m. m./canvas
30 cm x 24 cm
available
34. L'odeur du ciel 2
2017
m. m./canvas
30 cm x 24 cm
available
35. Höchster Ton
2017
m. m./canvas (30 cm x 40 cm)
available
36. Hearing the letters
2017
m. m./canvas
36 cm x 55 cm
available
37. Snow table 1
2017
m. m./canvas
40 cm x 30 cm
38. Snow table 2
2017
m. m./canvas
30 cm x 40 cm
39. Free blue sky
2017
m. m./canvas
40 cm x 80 cm
available
40. Twee piano's
2017
m. m. /canvas
40 cm x 50 cm
available
41. Rode vlag
2017
m. m./canvas
40 cm x 100 cm
available
42. Tent
2017
m. m./canvas
40 cm x 50 cm
available