Bianca Sistermans

 

Photographs and a portfolio
17-10-2021 - 14-11-2021
Opening:
Rotterdam, both rooms

ALLEDAAGSE ERGERNISSEN EN HET BABY ZEEPAARDJE
Bianca Sistermans and K. Schippers
photographs and a portfolio
 
EEN MOGELIJK BEGIN VAN VEEL
Bianca Sistermans
Photographs

 

Ontspoord, gerafeld en bevlekt: de nieuwe foto's van Bianca Sistermans van tegendraadse objecten roepen tegenstrijdige emoties op. Op het eerste gezicht zijn ze bijzonder grappig op een anarchistische manier. Het zijn dingen in verzet, die weigeren hun werk naar behoren te doen. Maar onder het komische schuilt een bijna tedere kwaliteit in de manier waarop de kunstenaar deze outcasts van de consumptiemaatschappij verbeeldt. Achter elke mislukking schuilt een zeer persoonlijk verhaal: een onhandig gevallen kerstbal, een mislukte tegelklus, het slordig omspringen met een elektrisch strijkijzer. De beelden van Sistermans documenteren niet alleen de valkuilen van het dagelijks leven, maar transformeren ze vooral in krachtige metaforen voor het menselijk bestaan, de kwetsbaarheid en de vergankelijkheid van dingen. Binnen een maatschappij die snel alles vervangt wat als verouderd, onpraktisch of gewoon lelijk wordt beschouwd, zit een groot gevoel van eigenwaarde in het koppig vasthouden aan nutteloosheid.
 
In een tweede serie foto's die wordt getoond, portretteert Sistermans negen dichters in hun woon- en werkomgeving, waarbij de nadruk ligt op de wonderlijke en ongrijpbare kanten van het schrijven van poëzie en op de alledaagse omgeving die elk individu inspireert. Het werk is ook gepubliceerd in het boek ‘Een mogelijk begin van veel’ (met teksten van Hester van Hasselt).
 
Met een van de door haar geportretteerden, de Nederlandse dichter K. Schippers, maakte Sistermans een bijzonder portfolio: een editie van tien handgeschreven versies van zijn gedicht 'het Baby zeepaardje' uit 2020 vergezelt een aantal van haar foto’s uit de nieuwe serie 'Alledaagse ergernissen’. Helaas waren er slechts drie exemplaren klaar toen hij in augustus van dit jaar overleed. Van zijn handgeschreven teksten zijn fotokopieën gemaakt, als een getuigenis van de vriendschap en wederzijdse bewondering tussen Schippers en Sistermans.
 
Diana Weis
 
Unhinged, frayed and defiled: Bianca Sistermans new photographs of unruly objects trigger conflicting emotions. At first glance, they are deeply funny in an anarchical manner. Things in resistance, refusing to do their assigned jobs properly. But underneath the comical, there is an almost tender quality to the way the artist portrays these rejects of consumer society. Behind every failure, there is a deeply personal story: a Christmas ornament clumsily dropped, a botched tile job, the careless handling of an electrical iron. Sistermans images do not merely document the pitfalls of everyday life, but rather transform them into powerful metaphors of the human condition, the fragility and transience of all materiality. Within a culture that is quick to replace everything deemed outdated, impractical or simply ugly, there is a sense of dignity in the stubborn perseverance of futility.
 
In a second series of photographs shown here, Sistermans portrays nine poets in their living and working environments, focusing on the elusive and immaterial labour of writing poetry and the everyday surroundings inspiring each individual. The work will be published, among others, in the book 'Een mogelijk begin van veel' (with texts by Hester van Hasselt).
 
With one of her subjects, dutch poet K. Schippers, Sistermans created a special portfolio: an edition of ten hand-written versions of his poem 'het Baby zeepaardje' from 2020, which accompany some of her images from the 'Everyday Annoyances' series. Sadly, only three copies where finished before his passing in August of this year. Instead, his original writings will be made available as photocopies, as testament to friendship and mutual admiration between Schippers and Sistermans.

 

Diana Weis 

 

Gloednieuw gat
2020
c-print/dibond (7)
24,75 cm x 37,08 cm
available
Epitheel
2020
c-print/dibond (7)
37,08 cm x 24,75 cm
available
Grondgedachte
2020
c-print/dibond (7)
24,75 cm x 37,08 cm
available
Blozend
2020
c-print/dibond (7)
24,75 cm x 37,08 cm
available
Gebroken blauw
2020
c-print/dibond (7)
24,75 cm x 37,08 cm
available
Tegelstand
2019
c-print/dibond (7)
37,08 cm x 24,75 cm
available
Halo
2019
c-print/dibond (7)
37,08 cm x 24,75 cm
available
Ja Jute
2020
c-print/dibond (7)
24,75 cm x 37,08 cm
available
Hemelsteen
2018
c-print/dibond (7)
24,75 cm x 37,08 cm
available
Kaspar
2020
c-print/dibond (7)
24,75 cm x 37,08 cm
available
Kerstbrak
2016
c-print/dibond (7)
24,75 cm x 37,08 cm
available
Leunwit
2020
c-print/dibond (7)
24,75 cm x 37,08 cm
available
Normaal snoei ik m voordat ie bloeit
2019
c-print/dibond (7)
37,08 cm x 24,75 cm
available
Olifantenpaadje
2020
c-print/dibond (7)
37,08 cm x 24,75 cm
available
Streekgordijn
2019
c-print/dibond (7)
37,08 cm x 24,75 cm
available
Strijkzegel
2019
c-print/dibond (7)
37,08 cm x 24,75 cm
available
Struikelblik
2020
c-print/dibond (7)
24,75 cm x 37,08 cm
available
Tapijtgloed
2020
c-print/dibond (7)
24,75 cm x 37,08 cm
available
Tegeltreffen
2019
c-print/dibond (7)
37,08 cm x 24,75 cm
available
Vloernet
2019
c-print/dibond (7)
37,08 cm x 24,75 cm
available
Vluchtbloem
2020
c-print/dibond (7)
24,75 cm x 37,08 cm
available
Tussenrood
2019
c-print/dibond (7)
37,08 cm x 24,75 cm
available
Alledaagse ergernissen en het Baby zeepaardje
2020
handwritten text by K. Schippers and 10 photographs by Bianca Sistermans (10)
ong. 31 cm x 22 cm
available
Mensje & Bosie
2019
silver gelatin print (7)
29,5 cm x 29,5 cm
available
Menno & Kaspar
2012
silver gelatin print (7)
30 cm x 30 cm
available
Delphine Lecompte
2013
silver gelatin print (7)
30 cm x 30 cm
available
Kira & Noensja en Duska
2014
silver gelatin print (7)
30 cm x 30 cm
available
Radna & Biggy
2019
silver gelatin print (7)
30 cm x 30 cm
available
Vrouwkje & Teun
2020
silver gelatin print (7)
30 cm x 30 cm
available
Bernard Wesseling
2019
silver gelatin print (7)
30 cm x 30 cm
available
K. Schippers
2016
analogue hand print (7)
29,5 cm x 29,5 cm
available
Desk K. Schippers
2016
analogue hand print (7)
29,5 cm x 29,5 cm
available
Een mogelijk begin van veel. 29 dichters aan het werk
2021
publication (texts by Hester van Hasselt and photographs by Bianca Sistermans)
available