Heske de Vries

 

Paintings and works on paper
21-03-2021 - 18-04-2021
Opening:
Rotterdam, back room

'Scenes and Squares' can be seen in person. Please make an appointment in advance.  

 

 
Heske de Vries laat zich in haar schilderijen en tekeningen verwonderen door schijnbaar onbeduidende voorwerpen en alledaagse gebeurtenissen. Een straatgezicht vol zonlicht, een diffuus landschap, een verlaten interieur of een bord met kersen met een vrouwenhand zijn aanleiding tot het schilderen van veelal kleine, intieme werken waar voor de kijker veel in te ontdekken valt.
 
Er is met aandacht geschilderd, het onderwerp en de uitwerking zijn doorvoeld. De ruimte is genuanceerd weergegeven en het kleurenpalet is subtiel en met precisie gekozen. Het zijn – volgens De Vries – metaforen voor kwetsbaarheid, verstilling, eenzaamheid en schoonheid.
 
Heske: ‘Ik werk vrij snel, het moet meteen goed zijn, de juiste draai moet gemaakt worden, anders begin ik opnieuw. Net zolang tot ik gevonden heb, waar ik naar zocht: het wonderlijke en kwetsbare van de alledaagse dingen om ons heen.
Een dikke, platte kwast waarmee ik de verf over het doek laat vloeien. En een dunne, puntige kwast om het onderwerp naar voren te laten komen, helpen mij om daar zo dicht mogelijk bij te komen.’
 
Bepaalde onderwerpen vragen een diepere gelaagdheid en huid, zoals de oesters, schelpen en bloemen. Andere onderwerpen zoals haar prachtige lichte en weidse pleinen met voortbewegende mensenstipjes, schildert ze ijl, gewichtloos en leeg, waardoor ze escapistisch worden. Het kunnen allerlei werkelijkheden zijn; je kunt er zelf één kiezen, waar je je als kijker het prettigst bij voelt.
(met dank aan Jona van Zetten voor enkele tekstfragmenten)

 

In her paintings and drawings, Heske de Vries is amazed by seemingly insignificant objects and everyday events. A street view full of sunlight, a diffuse landscape, an abandoned interior or a plate with cherries with a woman's hand lead to the painting of mostly small, intimate works in which the viewer can discover a lot.
 
It has been painted with attention, the subject and the effect have been felt through. Space has been displayed in a nuanced way and the color palette is subtle and chosen with precision. They are - according to De Vries - metaphors for vulnerability, tranquility, loneliness and beauty.
 
Heske: "I work rather quickly, it has to be good right away, the right turn has to be made, otherwise I will start again. Just as long until I have found what I was looking for: the wonderful, vulnerable of the everyday things around us.
A thick, flat brush with which I let the paint flow over the canvas. And a thin, pointed brush to bring out the subject helps me get as close as possible to there."
 
Certain subjects require a deeper layering and skin, such as the oysters, shells and flowers. She paints other subjects, such as her beautiful light and wide squares with moving dots of people, thin, weightless and empty, making them escapist. They can be all kinds of realities; you can choose one that you feel most comfortable with as a viewer.
 (with thanks to Jona van Zetten for some text fragments)

 

 

Heske de Vries at Cokkie Snoei
2021
Video
Waiting for Spring
2020
acrylverf/doek
50 cm x 40 cm
Square with glass Buildings
2020
acrylverf/doek
40 cm x 50 cm
Watteau's Lady
2020
acrylverf/doek
50 x 40 cm
available
Temptation
2020
acrylverf/doek
40 cm x 40 cm
available
Spring
2020
olieverf/doek
40 x 30 cm
available
Pearl
2021
olieverf/doek
30 cm x 40 cm
available
Oysters
2020
acrylverf/doek
30 x 40 cm
available
Blue Square
2020
olieverf/doek
30 cm x 40 cm
The March of the Geese
2020
acrylverf/doek
30 cm x 40 cm
My attractive Studio Wall
2016
acrylverf/doek
60 cm x 50 cm
Three Pink Shells on a Table
2020
acrylverf/doek
30 cm x 40 cm
Painting Plant
2020
acryl- en olieverf/doek
70 cm x 60 cm
Interior
2016
acrylverf/doek
50 cm x 40 cm
available
Floating lady in a Shoe Shop
2020
acrylverf/doek
100 cm x 70 cm
available
Still life with falling Leave
2020
acryl/canvas
50 cm x 40 cm
available
Fruits de mer
2020
olieverf/doek
40 cm x 50 cm
available
Girl with het mobile phone
2019
aquarel en acrylverf/papier
29 cm x 21 cm
available
En route
2020
aquarel
29 cm x 21 cm
available
My attractive Studio Wall
2016
aquarel
29 cm x 21 cm
Waiting for Spring
2020
watercolour
29 cm x 21 cm
available
Spring has come
2020
acrylverf/papier
29 cm x 21 cm
available
Temptation
2018
aquarel
29 cm x 21 cm
Cocks
2019
aquarel en acrylverf/papier
21 cm x 29 cm
Goldfinch
2019
aquarel
29 cm x 21 cm
available