Gijs Frieling, Maike Hemmers, Joost Krijnen, Ingrid Kruit, Studio Ossidiana, Panamarenko Panamarenko, Koen Taselaar

 

28-08-2022 - 25-09-2022
Opening:
Rotterdam, both rooms

In de ruimte van Cokkie houden twee glas-in-lood-papegaaien al bijna 150 jaar de wacht. 
Het is een wat voor de hand liggende associatie, maar daarom geen verkeerde, om de papegaaien te trakteren op de 'Furniture for birds' van Studio Ossidiana, meubels voor zowel vogel als mens.
De rest van de werken rijmen hierop. Wat fijn is aan rijm is dat je het er niet mee eens hoeft te zijn. 
Een dichtgetimmerde groepstentoonstelling met een flinke k(l)ier.
Met werk van:
Gijs Frieling
In ‘Parroting 1/2’ en ‘Parroting 1/2’ zien we twee schilderijen van twee papegaaien. Ze zijn precies hetzelfde, voor zover dat bij handgemaakte schilderijen mogelijk is. Herhalen en kopiëren zijn belangrijk in Frielings werk. Maar niet eerder maakte hij twee werken die echt helemaal hetzelfde zijn.
Maike Hemmers
laat enkele tekeningen zien die in kleur en vorm innerlijke verkenningen  weergeven. De uitwisseling met de papegaai gaat in haar werk minder over een letterlijke relatie dan dat die over een verbindend gevoel gaat.
Joost Krijnen
tekent en schildert met een zekere beheerste haast en directheid waarin observatie, herinnering en fantasie samensmelten. Thema's die op het eerste gezicht ongecompliceerd lijken, kunnen de kijker juist uitnodigen tot een complexe interpretatie. Een verontrustend gevoel van willekeur vermomd in een heldere beeldtaal, bijna als een pratende papegaai die alsnog een cognitief begrip van taal blijkt te hebben.
Ingrid Kruit
is onder andere bekend van een aantal geliefde sculpturen in de openbare ruimte van Rotterdam, waaronder de Kip, de Gans en het Konijn. In de galerie toont ze een aantal kleurpotloodtekeningen van fotorealistische fantasie kwallen. Die kwallen ‘spoelen aan’ in haar brein
Studio Ossidiana
toont een aantal prototypes uit hun serie 'Furniture for a Human and a Parrot'. De meubels zijn gemaakt tijdens de COVID lock down voor de papegaai Coco en zijn menselijke metgezellen.
Panamarenko
Samen met de in de jaren 80 vooraanstaande Belgische kunstenaars Jef Geys, Bernd Lohaus, Jacques Charlier, Didier Vermeiren, Jan Vercruysse en Lilie Dujourie portretteerde Panamarenko zichzelf in gezelschap van een aantal van zijn geliefde papegaaien.

Koen Taselaar

Zoals een papegaai wel kan praten maar geen idee heeft van wat hij zegt, zo zijn Taselaar’s tekeningen opgebouwd zonder van te voren een plan of onderwerp te hebben. Maar toch ga je er - na langer  kijken - meer en meer dingen in herkennen. 

Behalve tekeningen, is er een nieuw wandkleed van hem te zien, waar de leestekens - binnen een slangachtige vorm - de tekst uit marcheren.

 

Two stained-glass parrots have stood guard in Cokkie's space for almost 150 years.
It is an obvious association, but not a wrong one, to allow the parrots to experience Studio Ossidiana's 'Furniture for birds'; furniture for both birds and humans.
The rest of the works rhyme with this. The nice thing about rhyme is that you don't have to agree with it.
A boarded-up group exhibition with a considerable crack.

Works by:

Gijs Frieling
In 'Parroting 1/2' and 'Parroting 1/2' we see two paintings of two parrots. They are exactly the same, as far as this is possible with handmade paintings. Repetition and copying are important in Frieling's work. But never before has he made two works that are really the same.

Maike Hemmers
shows some drawings representing inner explorations in colour and form. In her work, the exchange with the parrot is less about a literal relationship than it is about a sense of connection.

Joost Krijnen
draws and paints with a certain controlled haste and directness in which observation, memory and fantasy merge. Themes that seem uncomplicated at first glance can actually invite the viewer to a complex interpretation. An unsettling sense of arbitrariness disguised in a clear imagery, almost like a talking parrot that still appears to have a cognitive understanding of language.

Ingrid Kruit
is known for a number of popular sculptures in the public space of Rotterdam, including the Chicken, the Goose and the Rabbit. In the gallery she shows a number of colored pencil drawings of photorealistic fantasy jellyfish. Those jellyfish 'wash up' in her brain

Studio Ossidiana
shows a number of prototypes from their Furniture for a Human and a Parrot series. The furniture was made during the COVID lockdown for the parrot Coco and his human companions.

Panamarenko
Together with the leading Belgian artists of the 1980s Jef Geys, Bernd Lohaus, Jacques Charlier, Didier Vermeiren, Jan Vercruysse and Lilie Dujourie, Panamarenko portrayed himself accompanied by a number of his beloved parrots.

Koen Taselaar
Just as a parrot can talk but has no idea what it is saying, Taselaar's drawings are constructed without having a plan or subject in advance. But still - after a longer look - you will recognize more and more things in it.
In addition to drawings, a new tapestry of his can be seen, where the punctuation marks - within a snake-like shape - march out of the text.

 

Parroting 1/2
2022
egg tempera / linen
95 cm x 55 cm
available
Parroting 1/2
2022
egg tempera/linen
95 cm x 55 cm
available
Peas and Parrots
2022
soft pastel and paper / cotton
206 cm x 170 cm
available
Switching feet
2021
soft pastel and paper / cotton
73 cm x 53 cm
Turning back onto myself
2021
soft pastel and paper on cotton
73,5 cm x 54 cm
available
Untitled
2021
oil pastel / paper
110 cm x 80 cm
available
Untitled
2021
oil pastel on paper
110 cm x 80 cm
available
Untitled
2022
pencil, gouache and ink on cotton
60 cm x 50 cm
available
Kwal #04
2016
pencil on paper
62 cm x 61 cm
Kwal #05
2016
pencil on paper
62 cm x 61 cm
Kwal #12
2016
pencil on paper
62 cm x 61 cm
available
Bench for a Human and a Parrot
2022
tulip wood and Douglas fir
118 x 130 x 62 cm
available
Table for Humans and Birds
2022
tulip wood and Douglas fir
150 x 77 x 60 cm
available
Armchair for Humans and Birds
2022
Douglas fir and birch plywood
63 x 98 x 63 cm
available
Perch
2022
beech and Douglas fir
236 x 55 x 30 cm
available
Chair for Humans and Birds #2
2022
Douglas fir and plywood
93 x 77 x 39 cm
available
Chair for Humans and Birds #1
2022
Douglas fir and plywood
90 x 82 42 cm
available
Abdij Maagdendale
1982
ofset print
88 cm x 50 cm
A Snail And A Parrot
2022
ceramics
66,6 cm x 44 cm x 12 cm
The Great March Of Interpunction
2022
jacquard woven (3)
260 cm x 170 cm
available
The Endless Question Of What Came Before, The Cat House Or The Architect
2022
Jacquard Woven (3)
245 cm x 170 cm
available
Maximalist Hibernation
2022
pencil on paper
49 cm x 36 cm
available
All In All
2022
pencil on paper
49 cm x 36 cm
available
The Great March Of Interpunction
2022
pencil on paper
49 cm x 36 cm
available
External Choreography
2022
pencil on paper
49 cm x 36 cm
available
Pre Aquarium
2020
pencil on paper
49 cm x 36 cm
Pre purple II
2020
pencil on paper
49 cm x 36 cm
available