Adam Ferriss

 

Moving tri-chromatic separation
13-01-2013 - 16-02-2013
Opening: 13-01-2013 from 16:00 - 18:00
Rotterdam, front room

Adam Ferriss - 500 Years Away

Adam Ferriss presenteert vier nieuwe videowerken uit de serie Red 7 Lake.
Gebruikmakend van de wijze waarop kleur wordt gecombineerd en gescheiden, belichten Ferriss videowerken nieuwe verschijningsvormen van licht. Elke film onderzoekt een uniek verschuivend landschap waarin kleur en licht tegen de tijd in gaat.

In ‘Discordant Swells' is een stortvloed van aanrollende golven gefilmd, die verandert in een kolkende massa van een fluorescerende ettergezwel. ‘Tom's Boot' neemt de verschuivende patronen van licht en schaduw waar, van een Eucalyptus bos aan de kust. ‘Métallon' werd gefilmd tijdens een transcontinentale vlucht, met de nadruk op de traag voorbij gaande wolkenformaties.

Het proces van de kleurscheiding is zo oud als de kleurenfotografie. Het menselijk oog heeft drie soorten fotoreceptoren, voor rood, blauw en groen. Wanneer gekleurd licht het oog binnenkomt, combineren de hersenen al deze gegevens tot een volledig gekleurde afbeelding.

Ferriss maakt in feite gebruik van het kleurscheidingsproces om de natuurlijke processen weer ongedaan te maken, door elk kanaal te scheiden en in zijn eigen discontinue moment te plaatsen.

Ferris' praktijk draait om proces georiënteerde technieken met als doel ontraditionele methoden voor het zien te ontdekken. Zijn werk streeft ernaar uitnodigend te zijn voor de kijker, zonder de oorsprong prijs te geven.

Ferriss' werk is tentoongesteld in groepstentoonstellingen in de VS. Het wordt op grote schaal gevolgd op het web. ‘500 Years Away' bij Cokkie Snoei is zijn eerste internationale presentatie. Adam Ferriss (1988) studeerde fotografie aan het Maryland Institute College of Art (BFA) in Baltimore, MD. Ferriss woont en werkt in Los Angeles, Californië.


Adam Ferriss - 500 Years Away (Engels)

Adam Ferriss presents a selection of four new video works from his series Red 7 Lake.
Taking advantage of the way in which color is combined and separated, Ferriss' videos expose new manifestations of light. Each film examines a unique shifting landscape where color and light transgress time.

In "Discordant Swells", torrents of rolling waves have been filmed and mutated into a seething mass of fluorescent ichor. "Tom's Boot" observes the shifting patterns of light and shadow upon the floor of a coastal Eucalyptus forest. ‘Métallon' was filmed during a transcontinental flight, focussing on the gently passing strata of cloud formations.

The process of color separation itself is as old as color photography. The human eye has three kinds of photoreceptors, one each for red, blue, and green. When colored light enters the eye, the brain combines all of this data into one full colored image.

Ferriss has used the color separation process to essentially undo the processes occurring naturally in the brain, separating each channel out into it's own discontinuous moment in time.

Ferriss' practice revolves around process oriented techniques, and aims to discover untraditional methods for seeing. His work strives to be inviting to the viewer, but still obfuscate it's origins.

Adam Ferriss' photographic work has been exhibited in group exhibitions across the US and has been widely followed on the web. "500 Years Away" at Cokkie Snoei will mark the first time Ferriss' work has been shown internationally. Adam Ferriss (1988) studied photography at the Maryland Institute College of Art(BFA) in Baltimore, MD. Ferriss lives and works in Los Angeles, CA.