Heike Kati Barath

 

Paintings and drawings
18-01-2015 - 22-02-2015
Opening: 18-01-2015 from 16:00 - 18:00
Rotterdam, front room
De schilderijen van Heike Kati Barath (1966) zijn eigenzinnig en eenmaal gezien zult u ze in gedachten houden.

Meisjes en de puberteit zijn belangrijke thema's in haar werk. Ze schildert al adolescente meisjes sinds haar studie aan de Kunstacademie in Münster. Dat is al meer dan 16 jaar nu.

Een meisje zijn. En in de puberteit zijn. In haar schilderijen volgt Heike Kati Barath de sporen die ze vindt door observatie, in literatuur, in film en in haar eigen biografie.

Tijden veranderen en ook de omstandigheden. Er is een lange geschiedenis van schilderijen met meisjes. Heike Kati Barath gaat er mee door. Er zijn nog veel motieven om te schilderen over meisjes.

De toeschouwer wordt geconfronteerd met levensgrote of meer dan levensgrote portretten van meisjes. De meisjes die Heike Kati Barath schildert zijn stoer en kwetsbaar, fel en vrolijk, heftig en zoet.

Als een aandachtige toeschouwer ben je erbij betrokken. In de psychologisch sterke aanwezigheid van de schilderijen, door de manier waarop de doeken zijn gemaakt. De penseelstreken zijn zichtbaar, er is geen nutteloze 'vulling' - alles op het schilderij is essentieel en belangrijk.

Er zijn gigantische meisjes, deze worden momenteel tentoongesteld in de Von der Heydt Kunsthalle in Wuppertal. In de show 'Betwixt and between' bij Cokkie Snoei ligt de focus op kleinere werken.

 

Heike Kati Barath's paintings are headstrong and will stay with you once you have seen them.

Girls and puberty are important themes in her work. She has painted adolescent girls since finishing her studies at the University of Arts in Münster, sixteen years ago now.

Being a girl. Going through puberty. In Heike Kati Barath's paintings, traces can be seen of literature, film, and her own observations and biography.

Times are changing, and so are the circumstances. Girls have long been the subject of paintings. Heike Kati Barath continues this history. There are still many reasons to paint about girls.

The spectator is confronted with portraits of girls that are life-size or even larger. The girls that Heike Kati Barath paints are tough and vulnerable, fierce and happy, violent and sweet.

As an attentive spectator, you are involved. The paintings have a strong psychological presence, due to the way in which they are made. The brushstrokes are visible, there is no useless padding. Every part of the paintings is essential and important.

Heike Kati Barath has also made giant girls. These are currently being exhibited in the Von der Heydt Kunsthalle in Wuppertal. In this show at Cokkie Snoei, "Betwixt and between", the focus is on smaller works.