Marisa Rappard

 

Works on paper
12-04-2015 - 02-05-2015
Opening: 12-04-1956 from 16:00 - 18:00
Rotterdam, back room

Bezeten vult Marisa Rappard (1979) grote vellen papier met een eindeloze hoeveelheid lijnen, krassen en vlekken.
Aanvankelijk laat ze daarbij de controle volledig los. Gedachteloos zet ze stippen en maakt arceringen, lukraak trekt ze felle strepen. Ze laat zich leiden door haar tekenhand. Soms brengt ze bewust figuratieve elementen in de tekening aan - een eenzame jager, een magische boom, een ziener die door de tijd heen kijkt - maar vaker nog gaat ze op zoek naar figuren in de lijnen zelf. Waar de lijnen elkaar overlappen ontdekt ze bijvoorbeeld een woest getand beest of een aandoenlijk omhoogdwarrelend geestje.

 

Rappard tekent door tot het vel gevuld is. Pas dan laat ze de willekeur achterwege en doet ze bewuste ingrepen om de verdichte chaos zó bij te sturen, dat hij uitnodigt om eindeloos in rond te dwalen. Het resultaat is een groot geheel waarin stukjes heden en verleden, waarheid en vertelsel verstrikt zitten.

 

In haar installaties ‘stromen' de tekeningen daadwerkelijk ‘over'. De lijnen en vlekken komen de tekening uit en verspreiden zich over de vloer als een kolkende, opwellende en uitdijende vloed, met hier en daar herkenbare flarden erin. Alsof iets in de grote tekening een stroom aan associaties ontketend heeft, die zijn weg naar buiten vindt. De laag-over-laag-ruimtelijkheid die al in de grote tekeningen zit, vermeerdert zich naar buiten toe en wordt ruimtelijk.

 

In haar recente werk ‘Scroll' wordt de stroom ingedamd door het stramien van de boekrol. Wanneer je aan het wiel draait, trekt de tekening aan je voorbij.
Dit voorbijtrekken suggereert een beeldverhaal met een tijdsverloop. Een logisch beeldverhaal valt er echter niet in te ontdekken; het is enkel een stroom aan verhalende flarden. Die stroom begint heel lichtjes en wordt gaandeweg steeds voller, om meanderend te eindigen in een sterk doorwerkte verdichting.

 

‘As told beyond the horizon' was haar meest recente solo-expositie bij Cokkie Snoei in Rotterdam. In 2014 werd Marisa Rappard genomineerd voor de Epos Press Tekeningenprijs. Het Centraal Museum heeft zojuist 3 grote tekeningen van haar aangekocht.