Benyamin Reich

 

Photographs
03-03-2019 - 31-03-2019
Opening:
Rotterdam, front room

Nadat Benyamin Reich zich ontworsteld had aan zijn ultraorthodoxe joodse milieu, werd hij fotograaf. Reich groeide op in Bnei Brak, een stad ten oosten van Tel Aviv waar voornamelijk strenggelovige joden wonen. Als tiener vertrok hij naar Parijs om daar te gaan studeren. Normaal gesproken worden leden die de gemeenschap verlaten door hun familie doodverklaard, maar Reich bleef altijd contact met hen houden. Sterker nog, zijn familie poseert voor hem. Zo fotografeerde hij zijn vader, een ultraorthodoxe rabbijn compleet met bontmuts, liggend op een leren bank alsof hij een model tijdens een fotoshoot is.

 

Reich’s beelden zijn veelal doortrokken van sensualiteit en homo-erotiek. Op ‘Friday Water’ zien we jongens met slaaplokken die een ritueel bad nemen alsof het straatboefjes zijn. Een jeshiva-jonen met zwoele lippen en een smachtende blik rookt een sigaret. Een halfnaakte man waarvan de linkerarm in een gebedsriem is gewikkeld, roept associaties op met bondage.

 

Benyamin Reich was een jaar of elf toen hij zich aangetrokken begon te voelen tot jongens. Maar hij had geen idee wat homoseksualiteit inhield. Hij leerde erover dank zij de heilige joodse boeken. In zijn foto’s creëert Reich een ultraorthodoxe gemeenschap waar de gevoelens die hij als jongen moest onderdrukken, wél mogen bestaan. Zijn werk is niet zozeer een provocatie als wel een viering van de sensualiteit en homo-erotiek die in zijn jeugd verboden terrein waren.

 

After Benyamin Reich had wrested himself from his ultra-orthodox Jewish milieu, he became a photographer. Reich grew up in Bnei Brak, a city east of Tel Aviv where mainly strictly religious Jews live. As a teenager, he left for Paris to study there. Normally, members who leave the community are declared dead by their families, but Reich always kept in touch with them. In fact, his family poses for him. He photographed his father, an ultra-orthodox rabbi, completely with fur hat, lying on a leather couch as if he were a model during a photo shoot.
 
Reich's images are mostly pervaded by sensuality and homoeroticism. On 'Friday Water' we see boys with sleeping bells who take a ritual bath as if they were streetboys. A jeshiva-boy with sultry lips and a longing look smokes a cigarette. A half-naked man whose left arm is wrapped in a prayer belt, evokes associations with bondage.
 
Benyamin Reich was about eleven years old when he started to feel attracted to boys. But he had no idea what homosexuality meant. He learned about it thanks to the holy Jewish books. In his photographs Reich creates an ultra-orthodox community where the feelings he had to suppress as a boy may exist. His work is not so much a provocation as a celebration of the sensuality and homo-eroticism that was forbidden in his youth.

 

Thanks to Renate van der Zee

 

X-orthodox I
2018
pigment print (5)
44 cm x 45 cm
available
Chassid saying Shema (from the Judaica series)
2015
pigment print (5)
35 cm x 35 cm
available
Challa (from the Judaica series)
2006
pigment print (5)
35 cm x 35 cm
available
Torso (from the Judaica series)
2006
pigment print (5)
35 cm x 35 cm
available
Tallis (from the Judaica series)
2006
pigment print (5)
35 cm x 35 cm
available
Friday Water
2006
pigment print (AP)
230 cm x 160 cm
available
Berghain Boy
2016
pigment print (5)
30 cm x 30 cm
available
Raphaƫlle (from the 'Unorthodox Ballad' Series)
2018
pigment print (5)
21 cm x 21 cm
available
Lifta (from the 'Unorthodox Ballad' Series)
2005
pigment print (5)
21 cm x 21 cm
available
Beach (from the 'Unorthodox Ballad' Series)
2001
pigment print (5)
21 cm x 21 cm
available
Siren (from the 'Unorthodox Ballad' Series)
2016
pigment print (5)
21 cm x 21 cm
available
Sunset (from the 'Unorthodox Ballad' Series)
2002
pigment print (5)
21 cm x 21 cm
available
Shira sleeping (from the 'Unorthodox Ballad' Series)
2003
pigment print (5)
21 cm x 21 cm
available
A rebel (from the 'Unorthodox Ballad' Series)
2003
pigment print (5)
21 cm x 21 cm
available
Summer cabin (from the 'Unorthodox Ballad' Series)
2017
pigment print (5)
21 cm x 21 cm
available
Ruins of Jerusalem II (from the 'Unorthodox Ballad' Series)
2006
pigment print (5)
21 cm x 21 cm
available
Setller and me (from the 'Unorthodox Ballad' Series)
2007
pigment print (5)
21 cm x 21 cm
available
X-orthodox II (from the 'Unorthodox Ballad' Series)
2017
pigment print (5)
21 cm x 2 21 cm
available
Shadow (from the 'Unorthodox Ballad' Series)
2000
pigment print (5)
21 cm x 21 cm
available