Eveline Visser

 

27-11-2022 - 24-12-2022
Opening: Sunday 27 November between 16:00 and 19:00
Rotterdam, both rooms

Voor haar solotentoonstelling - DEPARTURE - bij Cokkie Snoei heeft Eveline Visser een unieke serie schilderijen en objecten gemaakt die existentiële dualiteiten als hemel en hel, orde en chaos, duisternis en hoop onderzoeken. DEPARTURE markeert Vissers terugkeer naar kleinere uitvoeringen van de grootschalige installaties waaraan ze recentelijk heeft gewerkt.
 
Visser assembleert schilderijen, collages en readymades tot werken van een aanraakbare precisie. Haar onderwerpen zijn vaak te vinden terwijl ze zich vastklampen aan drijvende structuren, wervelend door wolken, met een onbekende bestemming. Living in the Clouds, de titel van een van de tentoongestelde werken, wordt een metafoor voor het hedendaagse escapisme naar virtuele werelden. De kunstenaar deelt niet de algemeen cultureel pessimistische kritiek op het internet als een illusionaire wereld. Wat is tenslotte de werkelijkheid? Visser is gefascineerd door de beloften van de metaverse om het lot opzij te schuiven en een wezen van de eigen verbeelding te worden.
 
Vissers artistieke praktijk is verhalend, er zit een verhaal achter elk werk, volgens zijn eigen unieke uitdrukkingsregels. Tekstlagen, vaak kreten ontleend aan de glitterwereld van de reclame, geven de beelden een andere betekenis. Inspirerende quotes zoals Good Vibes Only vormen een contrast met de stemmige sfeer van de werken die vaak emotioneel, zelfs grappig overkomen. In november 2022 ontvangt Eveline Visser de prestigieuze Henrik Chabot Prijs. De verklaring van de jury benadrukte de dualistische spanning van haar werk dat dystopische motieven combineert met de verzekering van hoop - een kwaliteit die perfect de zeer speciale gelegenheid van deze show weerspiegelt.
 
DEPARTURE markeert ook de voltooiing van een cirkel: in april 1989 waren tijdens de openingstentoonstelling van Cokkie Snoei al schilderijen van Eveline Visser te zien - in december sluit de galerie de deuren na 33 buitengewone jaren.

 

Diana Weis

 

For her solo-show DEPARTURE at Cokkie Snoei, Eveline Visser has exclusively created a series of paintings and objects that examine existential dualities such as heaven and hell, order and chaos, darkness and hope. DEPARTURE marks Vissers return to smaller forms from the large-scale installations she has recently worked on.
 
Visser assembles painting, collage and ready-mades into pieces of touching precision. Her subjects can often be found clinging onto floating structures, swirling through clouds, destination unknown. Living in the Clouds, the title of one of the works on show, becomes a metaphor for the contemporary escapism into virtual worlds. The artist does not share the common culturally pessimistic critique of the internet as an illusionary world. After all, what is reality? Visser is fascinated by the promises of the metaverse to brush destiny aside and become a creature of one’s own imagination.
 
Vissers artistic practice is narrative, there is a story at the bottom of each work, following its own unique rules of expression. Layers of text, often catch-phrases borrowed from the glittering world of advertising, lend a different meaning to the imagery. Inspirational quotes such as Good Vibes Only form a contrast to the moody atmosphere of the pieces that often appears emotional, even funny. In November 2022 Eveline Visser will receive the prestigious Henrik Chabot Prize. The jury’s statement emphasized the dualistic tension of her work that combines dystopian motives with the assurance of hope ­– a quality that perfectly reflects the very special occasion of this show.
 
DEPARTURE also marks the completion of a circle: in April 1989 Cokkie Snoei’s opening exhibition showed works by Eveline Visser – this December the gallery is closing its doors after 33 extraordinary years.

 

Diana Weis 

 

'DEPARTURE (move to heaven)' by Eveline Visser
2022
Video
available
Building up the cloud palace
2022
mixed media/linen
180 cm x 360 cm
available
DEPARTURE (move to heaven)
2022
mixed media
370 cm x 190 cm
available
Departure (move to heaven)
2022
acrylic and collage/linen
80 cm x 80 cm
available
Living in the cloud
2020
mixed media/linen
30 cm x 40 cm
available
Two piano’s
2015
mixed media /linen
40 cm x 50 cm
available
Living in the cloud
2020
acrylic/linen
44 cm x 46 cm
available
Private heaven
2021
mixed media
41 cm x 36 cm
available
Cloudsong
2021
mixed media
20 cm x 25 cm
available
The past
2021
acrylic and wood/cardboard
ø 36 cm
available
Living in the cloud
2022
acrylic, collage and wood/linen
50 cm x 40 cm
available
Cloudwalk
2015
mixed media/linen
190 cm x 170 cm
available
I feel shipwrecked
2022
mixed media
150 cm x 67 cm x 75 cm
available
Point of view
2022
mixed media
40 cm x 40 cm x 25 cm
available
La promesse
2022
mixed media
46 cm x 40 cm x 30 cm
available
Bad vibes
2022
mixed media
46 cm x 46 cm x 28 cm
available
Good vibes only
2022
mixed media
60 cm x 24 cm x 28 cm
available
Bad day
2022
mixed media
27 cm x 30 cm x 40 cm
available
Earthly life
2022
mixed media
35 cm x 23 cm x 21 cm
available
Private heaven I
2022
mixed media
42 cm x 40 cm x 10 cm
available