Bert en Sjoukje Sissingh en Boersma

 

Photographs
07-01-2006 - 05-02-2006
Opening: 07-01-2006 from 16:00 - 18:00
Rotterdam, front room
"Living in the Past", de derde fotoserie van Bert Sissingh (Den Haag, 1956), kwam tot stand in een hernieuwde samenwerking met Sjoukje Boersma (Zwolle, 1959). In de door Boersma mede geregisseerde en mede-ontworpen scènes krijgen we opnieuw een schets te zien van een modale Nederlandse familiegeschiedenis. Als vanouds strijden in de soms hilarische fotowerken ernst en ironie om de voorrang. De toeschouwer wordt wederom actief betrokken bij de reconstructie van een uiterst persoonlijk en tegelijk algemeen geldend levensverhaal. Opvallend verschil met de eerdere series is dat Sissingh ditmaal, in de in sober zwart-wit geregistreerde taferelen, de rol van de onbetwist heersende vader op zich neemt. Terwijl het perspectief zich nog steeds lijkt te ontvouwen vanuit de belevingswereld en herinneringsfragmenten van de kleine Bert.
"Living in the Past", in feite de blauwdruk voor de eerder gemaakte fotoseries, beschikt over een bijzondere bewegingsvrijheid. Naast traditionele rituelen worden ook oude verhalen en mythen belicht, zoals de doop van een pasgeborene of het vinden van een wees in een rieten mandje in de rivier. Heden en verleden vermengen zich moeiteloos. En grote thema's als macht en onmacht worden tot een blijspel waar Sissingh en Boersma de komende tijd hun handen aan vol zullen hebben.
Wat blijft is het met fotografische middelen voortdurend pogen recht te doen aan een waarheidsgetrouw portretteren en herdefiniëren van de soms al te menselijke ervaringen uit een allang vervlogen tijdperk.

(De fotoserie "Living in the Past" wordt gemaakt met de hulp van Katja Payens, Rogier Hendrikx, de kleine August, Awoiska van der Molen, Lorelinde Verhees)